Workshops och dialogmöten

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi workshops och dialogmöten för ledare och medarbetare, för stora och små grupper. Workshops och dialogmöten är ofta en del av ett större förändringsarbete. Vanliga syften är att skapa nya idéer, tydliggöra prioriteringar för kommande verksamhetsår, få samsyn om omvärld, invärld, strategi och vision. Tema och innehåll varierar beroende på behov hos grupp och verksamhet. En facilitator är en skicklig kommunikatör som på en begränsad tid med både flexibel och fast hand lotsar gruppen mot det uttalade målet med workshopen. Den kompetensen tillför vi.