Genomförd: Inbjudan till workshop – Att lyckas med förändring – i organisation, grupp och individ

Bild 6 1024px

 

 

Kommentar 2013-09-24: Workshopen genomfördes den 13 sep med tio personer som alla på något sätt arbetar med förändring i organisationer. De flesta kände inte varandra fast vi skapade en öppen och generös stämning, samt förde dialog om ett par olika teman som gruppen föreslog. Eventet var uppskattat och det är fritt fram för vem som helst i nätverket att skapa en aktivitet. Vill du starta en aktivitet eller ha information om kommande aktiviteter? Skicka ett mejl till Fredrik Langborg.

 

Start för en lärande förändrings-community

Inbjudan till workshop med tema:

”Att lyckas med förändring – i organisation, grupp och individ”

Arbetar du med förändring – förändringsledning och Change Management? Längtar du efter att få reflektera djupare och oftare? Vill du stimulera ditt eget lärande tillsammans med andra kompetenta “förändringskollegor”?

I september 2013 kommer en grupp människor träffas som till vardags arbetar med att möjliggöra förändring i organisationer, grupper och individer. Syftet med att samlas är att ge möjlighet till reflektion och dialog om konkreta utmaningar/möjligheter i förändringsarbete. Du som deltar får träffa andra kompetenta och spännande människor, bidra med dina tankar samt lära av andras erfarenheter.

Intentionerna med workshopen är att stimulera:

Öppenhet – vi deltagare bidrar med våra frågor och utmaningar.

Glädje – varje deltagare har en positiv och generös inställning till andra deltagare vilket skapar glädje!

Lärande – vi ställer nyfikna frågor, lyssnar uppmärksamt och delar med oss. Vi strävar att nå bortom det vi redan vet.

 Agenda/Upplägg: Fredrik Langborg, som är mötets arrangör och facilitator, gör ett kortare inspel om ”Kraften i att ställa frågor av hög kvalitet” i början av workshopen. Resterande innehåll tas fram av gruppen på plats så att innehållet blir av högsta värde för oss som deltar (ett populär uttryck för detta är konceptet “UnConference”). Rubriken på workshopen är “Att lyckas med förändring – i organisation, grupp och individ”. När innehållet är framtaget och strukturerat skapar vi en lärande dialog i storgrupp och i mindre grupper om de erfarenheter och frågor som finns för att lyckas att möjliggöra önskad förändring. Hur workshopen kommer utvecklas bestäms i hög grad av deltagarna.

Deltagare: “Förändringsarbetare”, dvs du kan vara ledare, konsult, projektledare, förändringscoach, förändringsledare, facilitator etc. Alla är välkomna som har en stark ambition att möjliggöra önskad förändring i antingen en intern roll på ett företag/organisation eller i en extern roll som konsult.

Datum/Lokal: I bra lokal i Stockholms innerstad fredag den 13 september, 2013. Adress meddelas i september.

Tider

08:30 Samling, mingel med morgonfika

09:00 Start

12:30 Workshopen avslutas och lunch pågår fram till 13:30.

Pris: Att delta kostar 890 kr + moms inklusive fika och lunch. Max 20 personer får möjlighet att delta. Säkra din plats redan nu och anmäl dig direkt till Fredrik Langborg. Anmälan är bindande, fast din plats kan överlåtas till annan person om du fått förhinder.

Dela gärna denna inbjudan så att många spännande personer får möjlighet att träffas och lära känna varandra. Låt oss skapa maximalt lärande tillsammans med intentionen att ”Go beyond what we know!” och utveckla en ”community” av förändringsarbetare.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Langborg

Följ mig gärna på Twitter: @Langborg