Vision och affärsidé

Detta är vår ambitiösa och för oss mycket motiverande vision i korthet:

Precision Consulting bidrar med de aktiviteter, perspektiv och kompetenser som behövs för att kunderna ska lyckas med sin önskade förändring. Utgångspunkten för konsultarbetet är kundernas komplexa problem/utmaningar. Genom vårt arbete skapar vi kongruenta system som exempelvis bidrar till en värld präglad av hälsa och hållbarhet.

Mer utvecklad vision:
Vi är en fantastisk partner för våra kunder där vi hittar enkelheten och möjligheterna i det komplexa. I samarbete med oss höjer hela kundens verksamhet sin förändringskompetens och medvetenhet. Och vi är ett roligt företag att arbeta i för den som vill utvecklas och skapa värde. Vi levererar ett konsultarbete av högsta kvalitet. Vi attraherar spännande och komplexa utmaningar från kunder av olika typ och storlek. Och vi arbetar på ett sätt som präglas av glädje och lärande för alla inblandade parter. Det värde som Precision Consulting tillför överstiger vida kundernas investering i förändringsprojekten vilket gör att kunderna vill arbeta med oss under många år.

Affärsidé
Vi möjliggör önskad förändring i verksamheter med kommunikation som medel. Vår spännande vardag består av att skapa skräddarsydda lösningar på komplexa utmaningar för våra kunder inom näringsliv, myndigheter, kommuner och organisationer. Utmaningarna formuleras i en önskan att färdas från ett nuläge till ett framtida nyläge. Vi använder en flora av aktiviteter i förändringsprojekt som exempelvis projektledning, intervjuer, rapporter, facilitering av workshops, utbildning och coachning. Genom vårt kompetenta och kreativa nätverk tillförs rätt kompetens för varje uppdrag.