Upptäck ”boxen” i ledningsgruppen och företagskulturen

Upptäck ”boxen” och dörrarna som leder bortom dagens gränser

 

För att lyckas med innovation, nyskapande och för ta vara på möjligheter som uppstår krävs att ledare och medarbetare får utrymme att ”tänka utanför boxen”. För att inte tala om att agera utanför “boxen” genom småskaliga experiment i syfte att innovera arbetssätt, produkter, tjänster, samarbetsformer, partnerskap, organisation etc. Även om själva  ”boxen”-uttrycket är något slitet inklusive den lama uppmaningen ”tänk nu utanför boxen”, så sätter det fingret på något centralt. Att vara nyskapande i en föränderlig värld är en långsiktig överlevnadsfråga för alla företag och organisationer.

Tänk på analogin ”fisken ser inte vattnet den simmar i”. Sannolikt är det först då fisken kommer upp ur vattnet och den friska luften en stund, som den kan bli medveten om vattnet. Om ledningsgrupper och beslutsfattare ska upptäcka sina mentala gränser, behövs olika tillvägagångssätt för att upptäcka gränserna i tanke, känsla och handling. När ledare och medarbetare upptäcker sina ramar så kan de ställa frågor som tar dem till nya insikter och möjligheter. Bortom de mentala staketen finns chans att hitta det nyskapande, oupptäckta och intressanta. Om en positivt provocerande diskussion ska kunna föras i ledningen behövs ett tillräckligt mått av psykologisk trygghet i grupp och ledarskap. I en räddhågsen kultur kommer en utmanande dialog inte att genomföras. För de som är modiga finns här nedan en start för att utforska de mentala strukturerna i en verksamhet. Du kan själv använda stegen för en egen reflektion eller ännu hellre skapa en dialog med din ledningsgrupp: 

  1. Lista samtalsämnen: Vilka samtalsämnen skulle vara värdefulla att diskutera för vår verksamhets kortsiktiga och långsiktiga överlevnad? Alla tänker själva några minuter och ämnen inkluderar givetvis de känsloladdade som anses vara viktiga/värdefulla och sedan går ni laget runt och skriver ni upp en visuell lista tex på whiteboard som alla kan se.
  2. Markera ämnen på listan: Vilka av dessa samtal brukar vi diskutera? Vilka ämnen diskuterar vi inte? Markera tex med en röd och grön penna.
  3. Reflektion över de frågor som ni vanligtvis diskuterar: Inom vilka ramar och med vilket djup diskuterar vi dessa frågor? Vilka är våra återkommande standardsvar som innebär repetition av sådan som vi redan vet? Vilka nya perspektiv saknas?
  4. Reflektion över de ämnen som inte diskuteras: Vilka ämnen diskuterar vi inte? Vilka av dessa ämnen är ”tabu” att diskutera? Och förstår vi bakgrunden till det? När ska vi börja att samtala om det som är värdefullt? Är nu ett bra tillfälle? Om nej, vad hindrar eller provocerar i dessa viktiga och värdefulla ämnesförslag?
  5. Skapa ert ”frågelabb”: De frågor som vi nu tänker diskutera, hur ska vi göra det så att vi tar tillvara alla hjärnor som har något att bidra med? Vilket samtalsklimat ska vi ha om diskussionen ska bli värdefull? 

Vilka tankar väcker detta hos dig? Vilka förslag har du för att förbättra processen? 
Fredrik Langborg