Samarbete och kommunikation – Gruppcoaching

Att samarbeta med hög kvalitet är hårdvaluta i dagens konkurrensutsatta värld. När produkter blir allt mer lika är det människornas tänkande och agerande som är helt avgörande för verksamhetens framgång. Fast att vara skicklig på att samarbeta kräver träning. När människor blir medvetna om sina egna mönster och hur det påverkar andra, kan samarbetsförmågan utvecklas på ett positivt sätt. Alla kan vi kommunicera. Frågan är om alla är medvetna om hur andra uppfattar oss och vad konsekvenserna är av vår kommunikation. Högpresterande ledningsgrupper och arbetsgrupper med högt välbefinnande, har viktiga ”framgångsnycklar” på plats i sitt sätt att vara tillsammans.

Vi skapar möjlighet till gruppcoaching för ledningsgrupper och arbetsgrupper och ger tillgång till ”framgångsnycklarna” på ett medvetet plan.

Förväntade resultat av en process med Precision Consulting:

+ Reducerade mötestider och möten med högre effektivitet, kreativitet och glädje.

+ Mer tid till engagemang i värdefulla aktiviteter istället för deltagande på ”onödiga möten”.

+ Konflikter förebyggs och hanteras på ett professionellt sätt.

+ Ökad tydlighet och samsyn om mål som är motiverande.

+ Enklare att formulera och nå fram med viktiga budskap.

+ Arbetsmiljön utvecklas på ett positivt sätt.

Några av de framgångsnycklarna som vi vill få på plats är att arbeta utifrån tydliga ramar samt att de ”valda sanningar/attityder” som finns i gruppen är gynnande för arbetet som ska utföras.