Reflektera mera

Ta gärna en stund och stanna upp. Tänk på alla eller ett urval av nedanstående reflektionsfrågor. Att kontinuerligt reflektera leder till nya tankar. Syftet med frågorna är att ”öppna upp” för nya perspektiv som kan leda mot en verksamhet i världsklass.

Reflektera…

Finns ambitionen att utveckla verksamheten till världsklass?

Vad händer när hela verksamheten har samsyn i de mest framgångskritiska frågorna?

Är alla hjärnor i ledningen ”synkade” mot samma mål och väg mot målet?

Finns en tydlig vision om framtiden som är starkt motiverande för både ledning och medarbetare?

Av vem/vilka och hur fattas viktiga beslut? Genomförs fattade beslut?

Hur systematiskt arbetar verksamheten med att kontinuerligt stärka medarbetarnas förmåga att samverka, tänka och agera i riktning mot visionen?

Hur är balansen mellan lång och kort sikt?

Vilken potential finns att på ett bättre sätt ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet?

Finns begränsande övertygelser i verksamheten som exempelvis ”Det går inte”, ”Det har vi redan provat” som hindrar dagens verksamhet från att bli riktigt framgångsrik?

Hur hanterar verksamheten ”förändringsmotstånd”? Hur kan förändringsaktiviteter genomföras i en takt som organisationen klarar av?

Hur kan högt välbefinnande kombineras med hög prestation?

Vad krävs för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren på marknaden?

Kan verksamheten jobba smartare i stället för att springa snabbare?

Finns ett starkt engagemang för att ständigt skapa förbättringar?

Hur innovativ är verksamheten? Finns det utrymme för experiment som kan leda till nya affärer?

Vilka fler reflektionsfrågor har du?

Om denna reflektion väcker tankar är du välkommen att ta kontakt för ett samtal som kan skapa värde för verksamheten. I dialog med oss skapar vi tillsammans skräddarsydda aktiviteter som leder till de konkreta resultat som ni vill uppnå.