Projektledare – förändringsledare

Vi erbjuder projektledare för kortare eller längre uppdrag när det handlar om att möjliggöra olika typer av förändringar i verksamheten. Ett strukturerat arbetssätt, involvering av rätt personer vid rätt tidpunkger och hög kvalitet i kommunikation och samarbete är några av de avgörande faktorerna i ett lyckat förändringsprojekt. Våra projektledare är erbjuder är erfarna och har starkt fokus på att skapa bästa förutsättningar för att människorna i verksamheten både ska förstå, vara engagerade i och bidra till den önskade förändringen.