Organisationsanalys – identifiera centrala förutsättningar för ökad prestation

Organisationsanalys

Precision Organisationsanalys är ett kommunikativt verktyg för att snabbt identifiera de förutsättningar som ger nya möjligheter till ökad prestation. Ledare och medarbetare vill prestera väl. Och ska få bästa förutsättningar för att göra det. Via en förtroendefull kommunikation i djupintervjuer, workshops och undersökningar hjälper vi ledningen att skapa en helhetsbild om verksamhetens samlade uppfattning om viktiga förutsättningar som t ex kommunikation, organisationsstruktur, samarbete, kultur, ledarskap och motivation. Vi ”filtrerar” informationen och presenterar beslutsunderlag till VD/ledning för att exempelvis etablera skräddarsydda arbetssätt och kommunikationssätt som dagligen kopplar ihop vision och strategi med de operativa affärsmålen. Utifrån organisationsanalysen blir det ofta aktuellt med konkret Change Management och i den processen är Precision Consulting en trygg partner.

Boka ett möte med Fredrik Langborg, VD och Senior Managemenkonsult. Han lovar att ge minst ett nytt perspektiv eller idé på verksamheten som VD och ledning får värde av. Ring 08-33 84 00 eller mejla.