Nytt test – hur motståndskraftig är organisationen mot kriser?

Kriser uppstår ofta oväntat och kan i värsta fall ha en förödande effekt på ett företag. Några krisexempel är naturkatastrofer, tekniska avbrott, olyckor, avhopp av nyckelpersoner, stölder av företagshemligheter, drastiska marknadsförändringar eller oväntade stora kundförluster. I dagarna har en nytt online-test lanserats i av ett projekt kallat ”Resilient organisations” från Nya Zeeland. Resilient organisations  är ett samarbete mellan forskning och industri samt har internationell koppling. Testet ger små och stora organisationer få en indikation för hur motståndskraftig den är mot olika typer av kriser. Det tar ca 5 min att genomföra och är gratis. Att ledningen arbetar igenom frågor om motståndskraft är ett sätt att säkra framtiden. Gör testet här.

Att säkra dessa typer av frågor är oerhört väsentligt. När krisen står för dörren gäller det att vara så förberedd det går. Även om kris per definition är oväntad och ofta chockartad. Mental förberedelse, goda rutiner och övning är några delar att få på plats. Organisationen ska både överleva och skapa en positiv framtid!

Reflektionsfrågor: Hur ser våra rutiner och mentala beredskap ut för att fatta beslut i kris?  Hur motståndskraftig är vår organisation? Hur förändringsbenägna är vår ledning och organisation i stort?

Fredrik Langborg
Follow me on Twitter: @Langborg

Your Resilience Score