Ledningsgruppsutveckling

Fredrik Langborg arbetar med ledningsgruppsutveckling, team-coachning, individuellt ledarstöd/coachning samt design- och facilitering av workshops. Våra anpassade insatser leder till att organisationer och team får effektiva arbetssätt och stark samarbetsförmåga. Vi betonar att team på alla nivåer både ska uppmärksamma de styrkor som finns samt ha förmågan att ”städa” i det som skaver, stör och suger energi. Arbetet med ”styrkor och städning” leder till högpresterande team med högt välbefinnande.

De skräddarsydda förändringsaktiviteter vi erbjuder levereras i form av konsultation, assessments, facilitering/processledning, utbildning och coachning. Alla insatser vi levererar formas efter kundernas unika förutsättningar och utmaningar. Under resans gång anpassas aktiviteterna, på ett snabbfotat sätt, efter de aktuella behoven för att ge bästa förutsättningar att lyckas med förändring och utveckling.