Ledningsgruppens uppgift efter en turbulent vecka orsakad av en ”grå noshörning”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkligheten förändrades inom loppet av några veckor. Den pågående hälsokrisen och ekonomiska krisen ser ut att bli ett utdraget scenario med stora konsekvenser för världen, samhällen och enskilda verksamheter (vilket är fokus för denna artikel). Miljö- och klimatkrisen har vi sedan länge. Kriserna staplas på varandra och hänger ihop med komplexa samband. 

I nuläget sker nedstängning av konferenser och kulturevenemang,  idrottsevenemang genomförs utan publik, resestopp införs, flaskhalsar finns på viktigt sjukvårdsmateriel, tecken finns på hamstring av förnödenheter av oroliga medborgare, börskrasch minskar pensioner och förmögenheter, varsel på arbetsmarknaden börjar dugga tätt etc. Phu.

Det vi nu upplever är en unik situation. Ingen vet var detta slutar och hur stora konsekvenserna blir för hälsa, ekonomi och socialt liv. Vi befinner oss mitt i det som blivit ett populärt engelsk begrepp, VUCA, Volatilitet, Osäkerhet, Komplexitet och Tvetydighet. Vad kan vi göra i denna situation? Hur kan ett företag förstå och agera i situationen utan att förvärra den? Det finns få enkla svar på detta. Än vet vi inte hur det påverkar olika branscher bara att det har en inverkan. En ekonomisk recession är sannolikt redan intecknad och risken för en depression har ökat betydligt. I stället för att gripas av panik behöver varje verksamhet skapa utrymme för både reflektion och agerande. Strategier och åtgärder ska skapas för liv och hälsa, förändrad efterfrågan och kundbehov, organisationens utformning, möta medarbetarnas legitima oro för sina arbeten mm. Och så ska allt detta ska krishanteras och kommuniceras på ett trovärdigt sätt. Ett ordentligt dagsverke för ledare helt enkelt.

I en kris uppstår även möjlighet att innovera verksamhetens sätt att bedriva verksamhet och organisera sig för att möta förändrade kundbehov och krav från övriga intressenter. Många verksamheter kommer tvingas till förändring. Bättre då att vara tidigt på bollen och agera proaktivt som många verksamheter redan börjar göra. Vi människor tycks snabbt bli mer benägna att ompröva gamla sanningar och vanor i krislägen. Låt oss använda detta till en möjlighet. 

Ledare och ledningsgrupper på olika nivåer i bolag behöver nu god kvalitet på tillgänglig data samt varandras och medarbetarnas förmåga till aktiv “Sense Making”. Med “Sense Making” menas förmågan att tänka och uppfatta en situation på ett så korrekt sätt som möjligt. Alla människor uppfattar och tolkar information på olika sätt. Varje individ har sina “psykologiska bias” och ser bara delar av verkligheten. Vi behöver därför ge utrymme för att lyssna noga på varandra i syfte att få ett bättre beslutsunderlag. 

Ett konkret förslag: Gör ett ”virtuellt frågelabb” för krishantering
(t ex på Zoom eller Skype om ni har mötesrestriktioner)

Skapa ett utrymme för både krishantering i det korta perspektivet såväl som reflektion och dialog för det längre. Bjud in till en virtuell konferens där engagerade ledare och medarbetare på olika nivåer kan bidra med sin kunskap och tankar, reflektera, utmana, utforska och skapa bilder av nuläget. Nya beslut kommer att fattas och i många fall, drastiska beslut. Detta “nuläge” ska uppdateras kontinuerligt i takt med händelseutvecklingen.

• Vilken situation står vi i? Hur förstår vi situationen? Vilken data har vi? Vilka signaler finns?
• Vad säger kunderna? Har de förändrade prioriteringar och behov? Hur kan vi stödja dem och deras verksamhet i nuvarande situation?
• Hur ser vår försäljningsutveckling ut? Hur ser likviditeten ut?
• Vilka beslut behöver vi fatta?
• Vad ska vi kommunicera?
Addera frågor till listan ovan, ta bort och justera frågorna så att det passar er situation och verksamhet. Öppna frågor är ett bra verktyg då de öppnar upp tankar och diskussion. Låt alla komma till tals och lyssna djupt på varandra.

Fredrik Langborg
Facilitator och en tänkande partner för ledning och VD vid komplexa frågeställningar och förändringar.

Rättelse om metaforer (14 mars, 2020)

Svart svan refererar till en metafor om händelser med extremt låg sannolikhet att inträffa men som har enorma påverkan om de uppstår. Jag använde först den metaforen, vilket inte var korrekt i veckans situation.

Grå noshörning refererar till en högst sannolik händelse med enorm påverkan. Många av oss har sett krisen komma (en ”grå noshörning” som dundrar fram emot oss) och ändå har många i ledande ställning har negligerat den för länge, inte sant? Här är en artikel om Covid-19 och lämplig metafor i magasinet Fast Company.