Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

Bild 3 1024px

Ledarskap är ett ämne där ”nya” modeller dyker upp med regelbundenhet . Kärt barn har många namn. Industrin som tar fram dessa metoder präglas av mode och varumärkestänkande. Här är en lista efter googling:

Värdebaserat ledarskap, UL – utvecklande ledarskap, transformellt ledarskap, transformativt ledarskap, Nivå 5 ledarskap, kvinnligt ledarskap, genusmedvetet ledarskap, personligt ledarskap, pedagogiskt ledarskap, klart ledarskap, situationsanpassat ledarskap, kommunikativt ledarskap, humanistiskt ledarskap, demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap, kreativt ledarskap, Lean ledarskap, 7 goda vanor och det lite nyare neuro leadership.

Vilka modeller har jag missat? (skicka ett mejl till mig så kompletterar jag listan)

Här är den komplettering jag hittills fått:
Scientific Management

Mitt förhållningssätt till alla dessa modeller och metoder är nyfikenhet. Jag läser och lyssnar med uppmärksam nyfikenhet på olika modeller och metoder för att förstå de underliggande nyckelfaktorerna (mönstren) i dem. När jag och mina kollegor utvecklar ledare individuellt eller i en ledningsgrupp får de lära sig ett urval av nyckelfaktorer så att de själva kan välja vilket ledarskap de vill utveckla. Ledarna får en ”meta-uppmärksamhet”, d v s en uppmärksamhet där de kan jämföra modeller/metoder utan att fösas till avgiftstung certifiering i ett speciellt ledarskaps-varumärke. Hur låter detta? Nytt? Spännande? Hör gärna av dig.

Se även vårt program för Executive coaching där ledare får ökad kraft och nya lösningar på komplexa problem/utmaningar.

Fredrik Langborg

Founder, Senior Management Consultant
Twitter: @Langborg