Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

kraft_i_ledarskap

Att driva verksamhet idag präglas av komplexitet och oförutsägbarhet. Att styra människors beteenden i en organisation på t ex 200 personer är omöjligt (och inte heller önskvärt). Ledningen har ingen långsiktig kontroll på medarbetarnas beteenden. Visst finns det många som försöker skapa hårdare beteendestyrning, men min erfarenhet säger mig att det är en vinglig väg för att skapa långsiktig framgång som dessutom kantas av en mängd negativa konsekvenser när det gäller motivation och engagemang.

När medarbetarna väl är rekryterade börjar de bete sig. De självorganiserar för att lösa sina arbetsuppgifter utifrån organisatoriska ramar. Det ledning kan göra är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att medarbetarna ska ”göra bra saker” i verksamheten. En klok ledning inser att de inte har kontroll över människor och att deras uppgift inte är att ha överdriven kontroll. De inser också att medarbetarna är kloka och har en detaljkompetens som ledningen inte har. Ledningsfokus bör ligga på att identifiera och utveckla optimala förutsättningar för medarbetarna att förverkliga beslutade mål och planer. Förutsättningar är ett brett begrepp och kan handla om tydlighet i mål, information, verktyg, kompetens, ledarskap, tid, samarbetskvalitet etc. I stället för att tro sig veta vilka organisatoriska förutsättningar som medarbetarna upplever att de har, så bör ledningen initiera skräddarsydda aktiviteter där dialog och resonemang förs i hela organisationen om vilka förutsättningar som finns för lyckas med målen. Utifrån den dialogen kan förutsättningarna förbättras och utvecklas. Ledningen bli mer kraftfull. Möjligheterna till framgång ökar kontinuerligt. 

Boka ett möte med Fredrik Langborg, VD och Senior Managementkonsult för att diskutera utveckling av er verksamhet. Vi har gedigna referenser som vi gärna förmedlar. Ring 08-33 84 00 eller mejla Fredrik.