Kunder

Vi har långa kundrelationer med stora och medelstora företag i olika branscher, myndigheter, kommuner och organisationer. Vi har gedigna referenser och tillhandahåller dem gärna inför ett möjligt samarbete.

Om du inte samarbetat med oss tidigare:
Ett möte med oss handlar om att vi lyssnar på era behov och utmaningar. Vi ställer frågor och resonerar om er verksamhet och kan ge (avidentifierade) exempel från andra verksamheter. Vi är enkla att ha att göra med och skapar en dialog med syfte att skräddarsy tjänster som passar som ”handen i handsken”. Välkommen att ta kontakt.