Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

KonkurrenskraftKonkurrenskraft är centralt för alla organisationer. Frågan är hur den ska stärkas. En viktig del är företagets kommunikationsprocess. Att kommunikation och samarbete fungerar är något som ofta tas för givet eller inte anses som påverkbara. Det stämmer inte. Möjligheter finns.

God kondition bygger på kontinuerlig träning
För att uppnå god kondition krävs kontinuerlig träning. Det går inte att “bocka av” tre löprundor för att sedan säga att träningen är avklarad och kondition är uppnådd. Fast precis så är det många företag som förhåller sig till sina chefer och medarbetares förmåga att kommunicera, tänka och samverka.

Människorna ÄR den främsta tillgången i alla företag. Utan människor, inget företag. Det är lätt att skriva under på. Och hur vi i praktiken använder den mänskliga kapaciteten är helt avgörande för hur verksamheten lyckas. Ändå betraktas människor deras kompetenser ofta som en ren HR-fråga. Märkligt. Människor är heller ingen “mjuk fråga” i meningen att den går att välja bort eller att den inte har så stor betydelse för verksamhetens resultat. En välfungerande organisation betyder stärkt konkurrenskraft och svarta siffror.

Uppgradera människors tänkande
Att investera och underhålla maskinell utrustning och IT-system ter sig naturligt för de flesta. Kanske för att det är konkret. Att löpande investera i människor för att “uppgradera” hela organisationens förmåga att kommunicera, samarbeta och kunna utmana tänkande som begränsar, är mer ovanligt.

En lärande kommunikationsprocess
Högt på bolagets agenda bör vara arbetet med den mänskliga dynamiken i företaget samt att etablera en kommunikationsprocess. En välfungerande kommunikationsprocess involverar hela organisationen att lösa problem och utveckla affären. Att baka in återkommande reflektioner över lärandet i processen uppgraderar kommunikationsförmågan i hela företaget.

Ok. Så hur kan vi gå vidare?

Identifiera förutsättningar för framgång
Den ledning som upplever frustration övet att beslutade mål och planer inte förverkligas tillräckligt snabbt eller att genomförandet hackar, har en stark indikation att det finns potential. Gör en analys av läget. Upplever verksamheten att de har rätt förutsättningar att förverkliga målen? Är samarbetsformerna och kvaliteten i samarbete på den nivå att det löser problem och hanterar utmaningarna?

Låt Precision Consulting AB hjälpa er att undersöka hur väl kommunikationsprocessen fungerar idag. Vi identifierar det som fungerar bra och den potiential som finns för konkret utveckling. Boka ett möte med Fredrik Langborg, VD och Senior Managementkonsult för att diskutera utveckling av er verksamhet. Vi har gedigna referenser som vi gärna förmedlar. Ring 08-33 84 00 eller mejla Fredrik.