Komplexitet och enkelhet

Världen är i ständig rörelse. Organisationer är i rörelse. Liv är rörelse. Utan rörelse inget liv. Kontentan är att allt förändras (precis som klyschan säger). Förändringen sker i olika takt, ibland svår att uppfatta. Det övergripande mönstret är att livsmiljöer för samhällen, organisationer och individer blir allt mer komplexa.

Att tänka komplext och arbeta komplext leder till krångel. Att tänka enkelt och skapa enkla lösningar leder till enfald. För att lyckas med förändring krävs istället att individer, arbetsgrupper och ledningsgrupper utvecklar förståelse för komplexa sammanhang och samtidigt hitta tillräcklig enkelhet i de förändringsaktiviteter som leder till önskad förändring. Och genom att kontinuerligt arbeta för att höja kvaliteten i tänkande, uppmärksamhet och kommunikation fattas beslut med högre kvalitet. Organisationen blir en som inte bara överlever, utan frodas i en allt mer komplex och kaotisk värld.