Kommunikation som möjliggör transformation

Kommunikation är det medel vi människor har till vårt förfogande för att påverka oss själva och andra. Transformation är ett begrepp som innebär djupare förändringar  än enbart enklare justeringar av beteenden. För att lyckas med transformation behöver kommunikations-mönster identifieras som medvetet och omedvetet hindrar organisation, team och individer från framgång. Genom dialog och avancerad observation kan mönster upptäckas. Dessa kommunikations-mönster (kultur) sitter inte, som man brukar säga, ”i väggarna” utan de finns i våra hjärnor. Med en avancerad kommunikationskompetens testar Precision Consulting AB, hur den befintliga kulturen påverkar företagets konkurrenskraft.

Lyckas mer med mindre
En kontinuerlig sanning är att konkurrensen hårdnar i de flesta branscher. Med mindre ska vi alla lyckas med mer. Rådande tänkande fungerar bara till en viss gräns. Nya frågor behöver kontinuerligt ställas som: Hur väl är vårt företag anpassat för rådande eller kommande konkurrenssituation? Hur väl lyckas vi med vi de affärsmål som är uppsatta? Engagerar sig rätt människor med att bearbeta våra stora utmaningar? Tar organisationen på alla nivåer de beslut och initiativ som behövs? Dessa och andra starka frågor ställer vi tillsammans med våra kunder. Kommunikationsverktyget ”Great Thought Provoking Questions” öppnar möjligheter. Vi erbjuder oss som dialogpartners om verksamhetens existens och möjligheter. Tillsammans med våra kunder träffas vi kontinuerligt för att ställa de svåra och utmanande frågorna för att hitta nya möjligheter till att vara konkurrenskraftiga.

Boka ett möte med Fredrik Langborg, VD och Senior Managemenkonsult. Han lovar att ge minst ett nytt perspektiv eller idé på verksamheten som VD och ledning får värde av. Ring 08-33 84 00 eller mejla Fredrik.