Individuell ”sortering” för ledare

Att som ledare klara av att prestera med hög kvalitet och samtidigt uppleva välbefinnande är en stor utmaning. Genom programmet ”Individuell sortering” får ledaren skräddarsytt utveckling för att att lyckas. Programmet utgår från ledarens egna utmaningar. Med individuell sortering kan ledaren enklare och snabbare nå sina mål samtidigt som välbefinnandet ökar. Självinsikten fördjupas och utvecklingskurvan kan tydligt beskrivas under programmets gång. Några exempel på utgångspunkter som andra ledare haft:

– För hög arbetsbelastning – behov att hitta vägar att få ned den – Behov att hitta enkla sätt att öka välbefinnande i vardagen – Utmaningar med medarbetare och/eller egen chef – Stärka självförtroende inför nya arbetsuppgifter – Få hjälp att lägga en emotionell svår situation bakom sig – Skapa tydliga budskap inför en krävande kommunikativ situation – Skapa tydlighet och nya handlingsalternativ i en komplex situation

Ett exempel på konkret upplägg: Ett program läggs upp med 9 individuella träffar á två timmar per gång var 3:e vecka. I programmet ingår en veckovis självskattning av emotionella tillstånd med ett verktyg (EnergiIndex) som utgångspunkt.

Alla är värda att få stärkt motivation, uppleva välbefinnande och gott självförtroende – varje dag!