Grupp i obalans

Grupper kan ibland hamna i obalans av olika skäl. Energiläckage och missnöje sprider sig som en löpeld och hämmar verksamheten och hindrar framdrift av förändringsprojekt. Vi skräddarsyr en process med hela arbetsgrupper och enskilda medarbetare som leder till ny balans, ökad motivation och högre prestationsförmåga. Medarbetarna lär sig känna igen de kommunikationsmönster som skapar obalans och balans. De tränas att ta egna initiativ för att vända kulturen i gruppen till en positiv arbetskultur där alla kan må bra och prestera väl. Det är både nödvändigt och möjligt att vända en arbetskultur från ett negativt tillstånd till ett positivt!

Kontakta oss idag på 08-33 84 00 eller info@precisionconsulting.se så att vi kan lyssna på er situation.