VIDEO: Vad utmärker en framgångsrik ledningsgrupp?

Videon i textform:

Bildtext: Vad utmärker framgångsrika ledningsgrupper?

– Fredrik, du möter varje år många ledningsgrupper i svenska bolag. Vad är det som de mest
framgångsrika ledningsgrupperna har fokus på?

De har ju fokus på styrkorna i gruppen och i individen, dvs ett styrkebaserat förhållningssätt. Alltså det som är friskt det växer. Och fokuserar man på det som är bra, det som är välfungerande, då kan man också använda det för att expandera i gruppen och i organisationen. Så de fokuserar väldigt mycket på styrkor.

Och en annan del är också samarbete och kommunikation. Istället för att vara en grupp som är en samling individer, som ses då och då, kanske är väldigt kompetenta, fast kanske inte fungerar optimalt som grupp. De flesta framgångsrika grupperna spenderar mycket tid och kraft på att utveckla samarbetet och kommunikationsförmågan i gruppen. Och på så sätt skapas det ju öppenhet och möjligheter för att jobba med affärsfrågorna, jobba med alla de utmaningar som de har. Det är en insikt som det är väldigt viktigt att jobba med.

Och då är det som du säger att det blir en grupp i stället för en samling individer.

Ja det blir ju så. Ett vinnande ledningsteam, brukar jag ibland kalla det för. Vi står inför en massa saker som vi skall åstadkomma och hantera, och om vi skall göra det behöver vi fungera som grupp. Man får inte glömma bort grupp-processen. Många gör ju det att de tänker på affärsfrågorna och det är det som är *jobbet*, som man tycker. Och för att man skall kunna göra det här jobbet på ett väldigt bra sätt, då krävs det i dagens läge—i alla fall enligt min erfarenhet—att man jobbar med människorna. Att man jobbar med grupp-processen samtidigt som man jobbar med affärsfrågorna. Det är väldigt lyckosamt, och det är många som förstår det idag.

– Vad händer då om man inte blir en grupp?

– Ja, då kommer man att ha svårt att faktiskt fatta riktigt bra beslut. Om du tänker dig en grupp på sju personer, om det är en eller två personer i gruppen som fattar beslut då kan man ju fråga sig om det är en ledningsgrupp. När vi tittar på de bästa ledningsgrupperna så använder de alla hjärnor i gruppen. Om det är sju personer i gruppen så är det sju hjärnor som skall användas, så man hittar smarta arbetssätt för att få fram tankar och idéer i gruppen, men också så man kan bygga vidare på varandras tankar och idéer. Då blir det riktigt riktigt bra beslut.

– Vi pratade tidigare om att “organisera sig för starkare engagemang”…

– Jag skulle tänka att åtminstone här i Sverige så blir det mer anspänning på de hierarkier som vi har byggt upp, eftersom saker går så fort på den kommersiella marknaden så krävs det att människor långt ute i linjen fattar beslut. Om man distribuerar ut makt eller besluts makt till de människor i organisationen som är kompetenta att fatta besluten, ja då får man ju bättre beslut. Det är ju ganska enkel logik, tycker jag. Ändå har vi ibland organiserat oss i hierarkier där man centraliserar besluten som man kanske inte skulle göra.

Det jag ser nu att de bästa ledningsgrupperna gör är att verkligen titta om människorna i
organisationen verkligen kan fatta de beslut som de är lämpliga att fatta, och har de tillgång till
information för att fatta lämpliga beslut, så att man inte får upp alla frågor i ledningsgruppen. Det kan ju bli om inte annat överbelastning på de människorna och lite sämre kvalitet på besluten. Så de bästa ledningsgrupperna ser till att besluten fattas där de skall fattas.

De bästa ledningsgrupperna visualiserar sin dialog. De jobbar i spännande arbetsformer som
kanske är lite ovanliga för många. Till exempel att de gör egen reflektion i gruppen när de skall ta beslut i gruppen eller bearbeta en fråga. De jobbar i grupper om par, triader, fyra-och-fyra — och i helgrupp. Till skillnad från — och vilket är ganska vanligt faktiskt — att någon pratar och sen bearbetar alla allting i helgrupp — det konsumerar väldigt mycket tid. Det är väldigt spännande att se när grupper får lite dynamik i sitt sätt att jobba tillsammans och
hittar nya smarta arbetssätt.