Facilitering – kommunikativ förmåga för lyckade workshops

En facilitator har den kommunikativa kompetensen och rollen att underlätta mindre eller större gruppers dialog om viktiga frågor. Många upplever att möten i många organisationer håller för låg kvalitet. Att anlita en extern facilitator skapar resultat, höjer engagemang och kreativitet hos deltagarna. En facilitator designar mötet med skräddarsydda aktiviteter som leder mot ett tydligt mål. På kort tid kan värdefulla resultat skapas när utformning och genomförande är professionellt. Det finns många fördelar med att anlita en extern facilitator (eller processledare/mötesledare som rollen också kallas):

• Deltagarna i mötet kan till 100 % koncentrera sig på sakfrågorna (och slipper dela sin uppmärksamhet).
• En extern facilitator är vältränad att uppmärksamma beteendemönster i grupper och anpassa processen på ett sätt som ger resultat.
• Med väldesignade aktiviteter blir mötet betydligt mer produktivt än vad de flesta möten är.
• Alla i gruppen blir involverade och aktiverade.

Facilitering bygger på att antagandet att kompetensen finns i rummet och att alla människor ska användas i processen för att hitta nya idéer och lösningar på komplexa problem/utmaningar. Dialog av hög kvalitet är det grundläggande kommunikationsverktyget. När vi Vi nyttjar kända metoder som Open Space och World Café, samt bygger helt egna aktiviteter för att ge optimala resultat. Fredrik Langborg från Precision Consulting AB använder ofta aktiviteten ”egen reflektion” under större och mindre möten vilket gör att det personliga tankeutrymmet säkerställs. Ofta tillämpar vi ”Subjektiv Facilitering” vilket innebär att vår managementkonsult kan ge förslag och göra tolkningar av situationen i rummet i syfte att föra gruppen framåt. Det traditionella synsättet på facilitering är nämligen att facilitatorn alltid ska vara neutral. Vår erfarenhet är att subjektiv facilitering är mycket verkningsfullt i en tid där vi har kort om tid att åstadkomma mycket. Kredit för begreppet subjektiv facilitering vill vi ge till vår nätverkskollega Michael Brander.

Boka ett möte med Fredrik Langborg, VD och Senior Managementkonsult för att diskutera era behov om möten och workshops. Ni får konkreta förslag för hur ni kan gå tillväga och vi har gedigna referenser som vi gärna förmedlar. Ring 08-33 84 00 eller mejla Fredrik.