Executive coaching kommunicerar positiva tankeprovokationer

Precision Executive Coaching är för VD/ledare som vill utveckla sig själv och sin organisation. En extern ”positivt tankeprovocerande” samtalspartner ger ledaren ett utrymmet att sortera i sina tankar och tänka nytt. I ett konfidentiellt utrymme finns friheten att kommunicera om de mest känsliga frågorna. Ledaren bollar upp sina funderingar och blir utmanad till nya insikter.  Dialogutrymmet ger nya infallsvinklar och möjligheter i komplexa frågor. Vi har lång erfarenhet av att kontinuerligt föra dialog med VD/ledare och exempel på resultat som uppstår är:

• Stärkt känsla av kraft och glädje i vardagen.
• Nya idéer för att hantera utmaningar.
• Nya infallsvinklar på förändringsarbete och utveckling av organisationen.
• Nå fram till välgrundade beslut.
• Nya möjligheter i komplexa situationer.

En erfaren samtalspartner lyssnar uppmärksamt, identifierar mönster i ledarens tänkande och ställer utmanande frågor. Samtalspartnern bidrar också med erfarenheter från andra verksamheter och är en kreativ resurs för att bidra till lösningar av de problem/utmaningar som ledaren står inför. Ledaren väljer om vi ska diskutera frågor som rör hela organisationen, ledningsgruppen, arbetsgrupper, projekt och individer.

Ett väl fungerande upplägg att att konsulten och ledaren träffas 2-3 timmar per tillfälle med ca 4 veckors mellanrum. Möjligheter till möten via telefon och Skype finns också. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar ledaren.

Kontakta Fredrik Langborg, VD och Senior Managemenkonsult för att samtala om behov och möjligheter. Vi har gedigna referenser som vi gärna förmedlar. Ring 08-33 84 00 eller mejla.