Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

Engagemang
Engagemang

Engagemang på jobbet i Sverige uppgår bara till 16 % enligt en färsk undersökning från Gallup skriver Dagens Industri. 16 %! Kan detta vara sant, är min spontana reaktion. Att vara ”engagerad” innebär att man samarbetar på arbetsplatsen, är entusiastisk och ständigt letar efter nya vägar att nå bättre resultat, enligt DN:s rapportering.

Människor som inte är engagerade i arbetet visar ofta engagemang i andra delar av sitt liv som t ex familj och fritidsintressen. Engagemang, kreativitet och viljan att förbättra sitt liv är inneboende i människan. Utan känsla av meningsfullhet är det svårt att känna engagemang. Så kanske är det där vi ska börja? Om vi börjar skapa visioner för verksamheter som p å r i k t i g t är viktiga för medarbetarna så påverkar det engagemanget. Handen på hjärtat. Hur många går i gång på företagets vision? 16 %?

Om människor får ansvar och inte känner sig manipulerade av chefsskapet så ökar viljan att bidra med förbättringar. När människor får möjlighet att lära och bidra med sina förmågor utan att det finns ett ”facit” i bakgrunden så ökar sannolikheten att människor vill bidra med sina tankar. När medarbetarna förstår verksamhetens position på marknaden, vilka handlingsalternativ som finns och dessutom bjuds in att delta i processen så lär engagemanget öka.

Jag tror inte det finns ETT recept , utan många. Och sätten som engagemanget kan höjas på ska skräddarsys utifrån verksamhetens unika förutsättningar.

Så vad borde vara en rimlig engagemangsnivå vara i en organisation? 70%? 80%?

Låt oss sikta på 100 % och upptäcka hur långt vi kan komma. Jag tror inte heller att de 84 % ”oengagerade” är det för jämnan. Det vore mycket intressant att hitta de situationer när deras engagemang är stort. Även om det bara är skärvor av engagemang så är det något att bygga vidare på. När vi hittar de tillfällen som engagemanget finns tillgängligt så kan vi lära oss mycket om vad vi kan förstärka, förbättra och förnya i verksamheten. Med ett fokus på det som fungerar kan vi bygga en kraftfull ”plattform” för att stimulera till positivt engagemang i hela organisationen.

Fredrik Langborg

Välkommen att kontakta Fredrik Langborg, VD och Senior Managementkonsult för ett engagerat samtal om er verksamhet. Vi har gedigna referenser som vi gärna förmedlar. Ring 08-33 84 00 eller mejla Fredrik.