Effektiv prioritering – Workshop

magazineTid och resurser upplevs nästintill alltid som en bristvara i organisationer. Alla har fullt upp. I en workshopform undersöker vi nuvarande prioriteringar och hittar potential för förbättringar. Gruppen lär sig en systematik för att kontinuerligt stärka sin gemensamma prioriteringsförmåga vilket är en starkt positiv bidragande faktor för framgång. Precision Consulting faciliterar gruppens diskussion där de ofta upptäcker ”blinda fläckar”, brist på samsyn samt aktiviteter som inte skapar värde. De får också värdefulla insikter i vad de redan är skickliga på i sin prioriteringsförmåga. Beroende på situation skapas 1-3 workshops där gruppen systematiskt arbetar med sina prioriteringar och visualiserar resultatet.

Målgrupp: Koncernledning, företagsledning, projektgrupp och arbetsgrupp.

Förväntat resultat: Tydliga prioriteringar och kraftsamling bakom prioriteringarna.