Tjänster

Precision Consulting AB stärker företags konkurrenskraft. Vi erbjuder skräddarsydd ledningsgruppsutveckling, facilitering av möten/workshops som behandlar komplexa frågor samt design av organisationens samarbets- och kommunikationsprocesser. Sammantaget transformerar vi våra kunders förmåga att förverkliga sina affärsplaner och visioner. Tjänsterna levereras i form av exempelvis kontinuerliga dialogmöten med VD/ledning, intervjuer, analyser, förändringsdesign samt facilitering av workshops. Under resans gång anpassas aktiviteterna, på ett snabbfotat sätt, efter de aktuella behoven för att ge bästa förutsättningar att lyckas med förändring ch utveckling. Teamet från Precision Consulting handplockas från vårt nätverk av seniora managementkonsulter.

Projektledare – förändringsledare

Projektledare – förändringsledare

Vi erbjuder projektledare för kortare eller längre uppdrag när det handlar om att möjliggöra olika typer av förändringar i verksamheten. Ett strukturerat arbetssätt, involvering av rätt personer vid rätt tidpunkger och hög kvalitet i kommunikation och samarbete är några av de avgörande faktorerna i ett lyckat förändringsprojekt. Våra projektledare är […]

Grupp i obalans

Grupp i obalans

Grupper kan ibland hamna i obalans av olika skäl. Energiläckage och missnöje sprider sig som en löpeld och hämmar verksamheten och hindrar framdrift av förändringsprojekt. Vi skräddarsyr en process med hela arbetsgrupper och enskilda medarbetare som leder till ny balans, ökad motivation och högre prestationsförmåga. Medarbetarna lär sig känna igen […]

Workshops och dialogmöten

Workshops och dialogmöten

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi workshops och dialogmöten för ledare och medarbetare, för stora och små grupper. Workshops och dialogmöten är ofta en del av ett större förändringsarbete. Vanliga syften är att skapa nya idéer, tydliggöra prioriteringar för kommande verksamhetsår, få samsyn om omvärld, invärld, strategi och vision. Tema […]