Reflektionsfrågor

Reflektera mera

Ta gärna en stund och stanna upp. Tänk på alla eller ett urval av nedanstående reflektionsfrågor. Att kontinuerligt reflektera leder till nya tankar. Syftet med frågorna är att ”öppna upp” för nya perspektiv som kan leda mot en verksamhet i världsklass. Reflektera… Finns ambitionen att utveckla verksamheten till världsklass? Vad […]