Lär känna oss

Precision Consulting AB organiserar sig utifrån ett ”värdeskapande nätverk”. Det innebär att vi organiserar oss på ett sätt där vi kontinuerligt utvecklar vårt nätverk av associerade konsulter för att kunderna alltid ska få den bästa kompetensen i de aktuella uppdragen. Det värdeskapande nätverket ger kunderna högsta kvalitet och innovationskraft. Parterna i nätverket har en stark övertygelse av värdet av kommunikation som medel att skapa önskad förändring i organisation, grupp och individ. Vi strävar efter helhetstänkande, lärande och glädje i allt vi gör.

Låt oss lära känna varandra. Vi kommer till er eller så är ni välkomna till oss på Hitechbuilding vid Hötorget i Stockholm. Vid en dialog om era verksamhetsutmaningar kan vi ställa frågor som öppnar nya tankar och idéer. Kanske finner vi varandra, och börjar arbeta för att förverkliga er vision.

Om företaget

Fredrik Langborg är grundare och ägare till Precision Consulting AB, Senior Managementkonsult. Fredrik har sedan 1996 arbetat konsultativt, både som egen företagare och som anställd organisationskonsult. Precision Consulting AB genomför ett flertal intressanta och utmanande uppdrag för nya och gamla kunder inom näringsliv, myndigheter, kommun och ideell sektor. Vi samarbetar […]

Komplexitet och enkelhet

Världen är i ständig rörelse. Organisationer är i rörelse. Liv är rörelse. Utan rörelse inget liv. Kontentan är att allt förändras (precis som klyschan säger). Förändringen sker i olika takt, ibland svår att uppfatta. Det övergripande mönstret är att livsmiljöer för samhällen, organisationer och individer blir allt mer komplexa. Att tänka […]

Kunder

Vi har långa kundrelationer med stora och medelstora företag i olika branscher, myndigheter, kommuner och organisationer. Vi har gedigna referenser och tillhandahåller dem gärna inför ett möjligt samarbete. Om du inte samarbetat med oss tidigare: Ett möte med oss handlar om att vi lyssnar på era behov och utmaningar. Vi […]

Vision och affärsidé

Detta är vår ambitiösa och för oss mycket motiverande vision i korthet: Precision Consulting bidrar med de aktiviteter, perspektiv och kompetenser som behövs för att kunderna ska lyckas med sin önskade förändring. Utgångspunkten för konsultarbetet är kundernas komplexa problem/utmaningar. Genom vårt arbete skapar vi kongruenta system som exempelvis bidrar till […]