Blogg

Här gör vi ”inspel” som innebär att vi bidrar med tankar, kommentarer och tips på det som rör området organisation och att lyckas med förändring.

VIDEO: Vad utmärker en framgångsrik ledningsgrupp?

VIDEO: Vad utmärker en framgångsrik ledningsgrupp?

Videon i textform: Bildtext: Vad utmärker framgångsrika ledningsgrupper? – Fredrik, du möter varje år många ledningsgrupper i svenska bolag. Vad är det som de mest framgångsrika ledningsgrupperna har fokus på? De har ju fokus på styrkorna i gruppen och i individen, dvs ett styrkebaserat förhållningssätt. Alltså det som är friskt det […]

Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

Ledarskap är ett ämne där ”nya” modeller dyker upp med regelbundenhet . Kärt barn har många namn. Industrin som tar fram dessa metoder präglas av mode och varumärkestänkande. Här är en lista efter googling: Värdebaserat ledarskap, UL – utvecklande ledarskap, transformellt ledarskap, transformativt ledarskap, Nivå 5 ledarskap, kvinnligt ledarskap, genusmedvetet ledarskap, […]

Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

 Ledningsgrupper tenderar att svälla med tiden då många känner sig kallade att vara medlemmar och lobbar hårt för det. Ibland kan det också vara en slags belöning eller politiskt fråga som gör att gruppen blir större. Andra gånger finns det så många kompetenta personer som chefen för ledningsgruppen vill ha […]

Video: Vad är Change Management?

Video: Vad är Change Management?

En konsult, Gavin Wedell, har gjort en inspirerande, snygg och informativ video som ger en kort introduktion till ”Change Management”. Förändringsledning är ett stort fält och det finns många tankar, modeller och perspektiv. Dessa dryga 3 minuter är värda sin tid. Det som många organisationer gravt underskattar, är krafterna i […]

Nytt test – hur motståndskraftig är organisationen mot kriser?

Nytt test – hur motståndskraftig är organisationen mot kriser?

Kriser uppstår ofta oväntat och kan i värsta fall ha en förödande effekt på ett företag. Några krisexempel är naturkatastrofer, tekniska avbrott, olyckor, avhopp av nyckelpersoner, stölder av företagshemligheter, drastiska marknadsförändringar eller oväntade stora kundförluster. I dagarna har en nytt online-test lanserats i av ett projekt kallat ”Resilient organisations” från […]

Dags för VD att twittra?

Dags för VD att twittra?

På Chef.se kommenterar de Jan Dinkelspiels inspel om att börs-VDar borde börja twittra. VD, som redan har för lite tid i agendan lär behöva en rejäl dos motivation och verkligen se nyttan med att lägga tid på twitter. Det finns nytta. Jag har själv twittrat några år som ett experiment och […]

Provocera fram innovation

Provocera fram innovation

Medvetet och ofta omedvetet ställer sig människan frågor. Frågornas kvalitet avgör var tankens kraft riktar in sig på. Positivt provocerande frågor är en speciell typ av frågor med avsikt att utmana rådande normer och föreställningar som exempelvis affärsmodellen, val av marknad eller arbetssätt bygger på. Med positivt menar vi att […]

Genomförd: Inbjudan till workshop – Att lyckas med förändring – i organisation, grupp och individ

Genomförd: Inbjudan till workshop – Att lyckas med förändring – i organisation, grupp och individ

    Kommentar 2013-09-24: Workshopen genomfördes den 13 sep med tio personer som alla på något sätt arbetar med förändring i organisationer. De flesta kände inte varandra fast vi skapade en öppen och generös stämning, samt förde dialog om ett par olika teman som gruppen föreslog. Eventet var uppskattat och […]