Blogg

Här gör vi ”inspel” som innebär att vi bidrar med tankar, kommentarer och tips på det som rör området organisation och att lyckas med förändring.

Kom igång med workshop online

Kom igång med workshop online

Du deltar i en världsomspännande onlineutbildning just nu. Världen tycks stå på ända och de av oss som kan börjar jobba online till 100 %. Zoom har har snabbt blivit en populär tjänst för videomöte och workshops i dessa komplexa och osäkra convid-19-tider. Tre tips för bästa mötesupplevelse med Zoom Gör […]

Ledningsgruppens uppgift efter en turbulent vecka orsakad av en ”grå noshörning”

Ledningsgruppens uppgift efter en turbulent vecka orsakad av en ”grå noshörning”

                      Verkligheten förändrades inom loppet av några veckor. Den pågående hälsokrisen och ekonomiska krisen ser ut att bli ett utdraget scenario med stora konsekvenser för världen, samhällen och enskilda verksamheter (vilket är fokus för denna artikel). Miljö- och klimatkrisen har […]

Upptäck ”boxen” i ledningsgruppen och företagskulturen

Upptäck ”boxen” i ledningsgruppen och företagskulturen

  För att lyckas med innovation, nyskapande och för ta vara på möjligheter som uppstår krävs att ledare och medarbetare får utrymme att ”tänka utanför boxen”. För att inte tala om att agera utanför “boxen” genom småskaliga experiment i syfte att innovera arbetssätt, produkter, tjänster, samarbetsformer, partnerskap, organisation etc. Även […]

Försiktighet leder till ökat risktagande 

Försiktighet leder till ökat risktagande 

Ledningsgrupper strävar efter förutsägbarhet för exempelvis kundnöjdhet, lönsamhet, tillväxt, säkerhet och rekrytering. Ny teknik, ny kunskap, framväxande värderingar, nya behov och komplexa skeenden i omvärlden skapar risker och möjligheter. Om ledningen i företaget har ett överdrivet behov av förutsägbarhet, tenderar det att slå över i en försiktighetskultur där inget får […]

VIDEO: Vad utmärker framgångsrika ledningsgrupper?

Vad är det för insikt som de skickligaste ledningsteamen har? Vad kan varje ledningsgrupp göra för att bli ännu bättre tillsammans? Fredrik Langborg delar med sig av erfarenheter från hans arbete med ledningsgruppsutveckling inom vitt skilda branscher.

Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

Engagemang på jobbet i Sverige uppgår bara till 16 % enligt en färsk undersökning från Gallup skriver Dagens Industri. 16 %! Kan detta vara sant, är min spontana reaktion. Att vara ”engagerad” innebär att man samarbetar på arbetsplatsen, är entusiastisk och ständigt letar efter nya vägar att nå bättre resultat, […]

Disharmoni i ledningsgruppen som stärker konkurrenskraften

Disharmoni i ledningsgruppen som stärker konkurrenskraften

  Hur ska vi stärka konkurrenskraften i ett företag utan att våga prata om obekväma sanningar? Inlägget “The Hidden Dangers of Playing It Safe” (HBR Blog Network) handlar om riskerna med att inte utmana vedertagna “sanningar” och omedvetna antaganden i en organisation. Vi har allt läst om personer och företag som tagit för […]

Ska vi lägga ner Change Management?

Ska vi lägga ner Change Management?

Change Management får kritik för att inte fungera. Samtidigt ökar behovet att lyckas med förändring. Både organisationer och marknader blir allt mer komplexa och rörliga. Är det verktygen och arbetsprocesserna i Change Management som är problemet? Eller är det tankarna om förändring som är för enkelspåriga? Inlägget “Change Management Needs […]

Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

Konkurrenskraft är centralt för alla organisationer. Frågan är hur den ska stärkas. En viktig del är företagets kommunikationsprocess. Att kommunikation och samarbete fungerar är något som ofta tas för givet eller inte anses som påverkbara. Det stämmer inte. Möjligheter finns. God kondition bygger på kontinuerlig träning För att uppnå god […]

Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

Att driva verksamhet idag präglas av komplexitet och oförutsägbarhet. Att styra människors beteenden i en organisation på t ex 200 personer är omöjligt (och inte heller önskvärt). Ledningen har ingen långsiktig kontroll på medarbetarnas beteenden. Visst finns det många som försöker skapa hårdare beteendestyrning, men min erfarenhet säger mig att […]