Blogg

Här gör vi ”inspel” som innebär att vi bidrar med tankar, kommentarer och tips på det som rör området organisation och att lyckas med förändring.

VIDEO: Vad utmärker framgångsrika ledningsgrupper?

Vad är det för insikt som de skickligaste ledningsteamen har? Vad kan varje ledningsgrupp göra för att bli ännu bättre tillsammans? Fredrik Langborg delar med sig av erfarenheter från hans arbete med ledningsgruppsutveckling inom vitt skilda branscher.

Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

Engagemang på jobbet i Sverige uppgår bara till 16 % enligt en färsk undersökning från Gallup skriver Dagens Industri. 16 %! Kan detta vara sant, är min spontana reaktion. Att vara ”engagerad” innebär att man samarbetar på arbetsplatsen, är entusiastisk och ständigt letar efter nya vägar att nå bättre resultat, […]

Disharmoni i ledningsgruppen som stärker konkurrenskraften

Disharmoni i ledningsgruppen som stärker konkurrenskraften

  Hur ska vi stärka konkurrenskraften i ett företag utan att våga prata om obekväma sanningar? Inlägget “The Hidden Dangers of Playing It Safe” (HBR Blog Network) handlar om riskerna med att inte utmana vedertagna “sanningar” och omedvetna antaganden i en organisation. Vi har allt läst om personer och företag som tagit för […]

Ska vi lägga ner Change Management?

Ska vi lägga ner Change Management?

Change Management får kritik för att inte fungera. Samtidigt ökar behovet att lyckas med förändring. Både organisationer och marknader blir allt mer komplexa och rörliga. Är det verktygen och arbetsprocesserna i Change Management som är problemet? Eller är det tankarna om förändring som är för enkelspåriga? Inlägget “Change Management Needs […]

Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

Konkurrenskraft är centralt för alla organisationer. Frågan är hur den ska stärkas. En viktig del är företagets kommunikationsprocess. Att kommunikation och samarbete fungerar är något som ofta tas för givet eller inte anses som påverkbara. Det stämmer inte. Möjligheter finns. God kondition bygger på kontinuerlig träning För att uppnå god […]

Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

Att driva verksamhet idag präglas av komplexitet och oförutsägbarhet. Att styra människors beteenden i en organisation på t ex 200 personer är omöjligt (och inte heller önskvärt). Ledningen har ingen långsiktig kontroll på medarbetarnas beteenden. Visst finns det många som försöker skapa hårdare beteendestyrning, men min erfarenhet säger mig att […]

VIDEO: Vad utmärker en framgångsrik ledningsgrupp?

VIDEO: Vad utmärker en framgångsrik ledningsgrupp?

Videon i textform: Bildtext: Vad utmärker framgångsrika ledningsgrupper? – Fredrik, du möter varje år många ledningsgrupper i svenska bolag. Vad är det som de mest framgångsrika ledningsgrupperna har fokus på? De har ju fokus på styrkorna i gruppen och i individen, dvs ett styrkebaserat förhållningssätt. Alltså det som är friskt det […]

Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

Ledarskap är ett ämne där ”nya” modeller dyker upp med regelbundenhet . Kärt barn har många namn. Industrin som tar fram dessa metoder präglas av mode och varumärkestänkande. Här är en lista efter googling: Värdebaserat ledarskap, UL – utvecklande ledarskap, transformellt ledarskap, transformativt ledarskap, Nivå 5 ledarskap, kvinnligt ledarskap, genusmedvetet ledarskap, […]

Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

 Ledningsgrupper tenderar att svälla med tiden då många känner sig kallade att vara medlemmar och lobbar hårt för det. Ibland kan det också vara en slags belöning eller politiskt fråga som gör att gruppen blir större. Andra gånger finns det så många kompetenta personer som chefen för ledningsgruppen vill ha […]

Video: Vad är Change Management?

Video: Vad är Change Management?

En konsult, Gavin Wedell, har gjort en inspirerande, snygg och informativ video som ger en kort introduktion till ”Change Management”. Förändringsledning är ett stort fält och det finns många tankar, modeller och perspektiv. Dessa dryga 3 minuter är värda sin tid. Det som många organisationer gravt underskattar, är krafterna i […]