Beslutsprocess som ger starkt ”commitment” – Workshop för ledningsgrupp

Mängder av beslut fattas dagligen i varje organisation. För att beslut ska få genomslag i verksamhetens vardag ska beslutsprocessen vara genomtänkt. En ledningsgrupp som har en beslutsprocess där alla relevanta perspektiv och åsikter kommit fram grundlägger framgångsrika beslut. När rätt människor för beslutsfrågan är involverade och lägger fram sina åsikter möjliggörs starkt ”commitment” för beslutet. Utan ”commitment” blir beslutet lätt läpparnas bekännelse.

Precision Consulting bidrar med erfarenheter om hur effektiva belsutsprocesser kan integreras i verksamheten och faciliterar enskilda gruppers utmaningar att nå samsyn/starkt commitment.

Målgrupp: Koncernledning, företagsledning och projektgrupp.

Utförande: I dialog med VD lyssnar vi på nuvarande situation och utmaningar. Därefter skräddarsyr vi ett upplägg som innehåller intervjuer och workshops. Uppläggets innehåll och omfattning beror om uppdraget gäller en enskild grupp eller hela organisationen.

Förväntat resultat: 1. Etablering av process för effektiva beslut. 2. Starka commitment i enskilda beslut på strategisk och operativ nivå.