Video: Vad är Change Management?

En konsult, Gavin Wedell, har gjort en inspirerande, snygg och informativ video som ger en kort introduktion till “Change Management”. Förändringsledning är ett stort fält och det finns många tankar, modeller och perspektiv. Dessa dryga 3 minuter är värda sin tid. Det som många organisationer gravt underskattar, är krafterna i företagskulturen, hur människor agerar och reagerar på förändring.

Fredrik Langborg
Följ mig på Twitter: @Langborg

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone