”Inget finns efter Lean” säger Jeffrey Liker på Change Management Forum

IMG_2781Jeffrey Liker, författare till sju böcker om Toyota Production System, TPS – kallat Lean i västvärlden, gästade Change Management Forum i ett soligt Stockholm 27-28 maj (2013).

Personligen är jag ingen expert på Lean-modellen. Däremot är jag vältränad i att identifiera mönster i olika modeller, metoder, organisationer och människor och arbeta med skräddarsytt förändringsarbete. Så jag hade min mönster-igen-kännings-hjärna påslagen under konferensen. Mitt kortfattade och generella intryck och slutsatser av att ha lyssnat på Jeffrey Liker och diskussionen bland de 160 konferensdeltagarna om Lean och Toyota är tre punkter:

• Många som försöker införa lean i sin organisation gör det på en allt för enkel nivå som inte kommer ge uthålliga resultat. De skapar en Lean Fasad – ett snyggt skyltfönster med alla de kända metoderna på ytan, fast utan något bakom som backar upp långsiktig framgång.

• Toyotas framgångar handlar om att ha en djup förståelse för sin verksamhet, en stark och långsiktig vision om ett perfekt tillstånd som aldrig går att nå och en djupgående filosofi inklusive värderingar som styr allt handlande. Dessutom utvecklar de mycket mentalt vältränade medarbetare som ständigt vill bli bättre på problemlösning och arbetar i högpresterande team.

• Toyota har gjort sin egen resa. De har själva tänkt och hittat sina metoder. De är kongruenta med alla delar i sitt integrerade system – TPS. Detta är inte lätt att kopiera för andra företag och organisationer även om Toyota är öppna och bjuder världen på alla sina tankar och metoder. Den som vill nå dessa framgångar behöver göra sin egen lärresa och hitta sina egna vägar för att nå framgång. Att nå framgång är inte en quick fix. Det finns ingen magisk ”silver bullet”.

Måste vi kalla vår sätt att sträva efter världsklass för Lean? Nej. Flödeseffektivitet är en ”Killer Idea” som kommer ha långt liv oavsett om vi kallar det Lean eller ej. Att skapa en starkt kultur med en filosofi med fokus på att skapa ett ständigt ökande kundvärde är också en ”killer idea”.  En stor utmaningen för t ex Nordiska bolag och organisationer är att utveckla en egen filosofi/värderingar/principer som är djupt förankrade i hela organisationen och som håller ”för evigt”, dvs inte byts ut när det kommer nya chefer eller ägare. Värderingarna ska vara på riktigt och de testas i den vardagliga verksamheten. Om de inte syns där i våra beteenden så är det andra värderingar än de uttalade som styr.

På direkt fråga kunde inte Jeffrey Liker se att det finns någon modell som kommer ersätta Lean. Ett anmärkningsvärt uttalande! Min tolkning var att han menade att de centrala idéerna och processerna som handlar om att jobba med problemlösning och ständig utveckling alltid kommer att finnas. I den kommersiella management-modell-världen tror jag ändå att det kommer någon annan modell som poppar upp och blir populärt. Även om begreppet Lean kommer att klinga av i den otåliga västvärlden så kommer säkerligen centrala idéer inom Lean att leva vidare, kanske med nya namn och andra beskrivningar.

Fredrik Langborg

Följ mig på Twitter @Langborg