Tjänster som möjliggör önskad förändring

Se alla tjänster

 • Organisationsanalys – identifiera centrala förutsättningar för ökad prestation

  Organisationsanalys – identifiera centrala förutsättningar för ökad prestation

  Precision Organisationsanalys är ett kommunikativt verktyg för att snabbt identifiera de förutsättningar som ger nya möjligheter till ökad prestation. Ledare och medarbetare vill prestera väl. Och ska få bästa förutsättningar för att göra det. Via en förtroendefull kommunikation i djupintervjuer, workshops och undersökningar hjälper vi ledningen att skapa en helhetsbild […]

 • Facilitering – kommunikativ förmåga för lyckade workshops

  Facilitering – kommunikativ förmåga för lyckade workshops

  En facilitator har den kommunikativa kompetensen och rollen att underlätta mindre eller större gruppers dialog om viktiga frågor. Många upplever att möten i många organisationer håller för låg kvalitet. Att anlita en extern facilitator skapar resultat, höjer engagemang och kreativitet hos deltagarna. En facilitator designar mötet med skräddarsydda aktiviteter som […]

 • Executive coaching kommunicerar positiva tankeprovokationer

  Executive coaching kommunicerar positiva tankeprovokationer

  Precision Executive Coaching är för VD/ledare som vill utveckla sig själv och sin organisation. En extern ”positivt tankeprovocerande” samtalspartner ger ledaren ett utrymmet att sortera i sina tankar och tänka nytt. I ett konfidentiellt utrymme finns friheten att kommunicera om de mest känsliga frågorna. Ledaren bollar upp sina funderingar och blir utmanad […]

 

Blogg

 • VIDEO: Vad utmärker framgångsrika ledningsgrupper?

  Vad är det för insikt som de skickligaste ledningsteamen har? Vad kan varje ledningsgrupp göra för att bli ännu bättre tillsammans? Fredrik Langborg delar med sig av erfarenheter från hans arbete med ledningsgruppsutveckling inom vitt skilda branscher.

 • Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

  Fler än 16 procent har engagemang – fast kanske inte i jobbet

  Engagemang på jobbet i Sverige uppgår bara till 16 % enligt en färsk undersökning från Gallup skriver Dagens Industri. 16 %! Kan detta vara sant, är min spontana reaktion. Att vara ”engagerad” innebär att man samarbetar på arbetsplatsen, är entusiastisk och ständigt letar efter nya vägar att nå bättre resultat, […]

 • Disharmoni i ledningsgruppen som stärker konkurrenskraften

  Disharmoni i ledningsgruppen som stärker konkurrenskraften

    Hur ska vi stärka konkurrenskraften i ett företag utan att våga prata om obekväma sanningar? Inlägget “The Hidden Dangers of Playing It Safe” (HBR Blog Network) handlar om riskerna med att inte utmana vedertagna “sanningar” och omedvetna antaganden i en organisation. Vi har allt läst om personer och företag som tagit för […]

 • Ska vi lägga ner Change Management?

  Ska vi lägga ner Change Management?

  Change Management får kritik för att inte fungera. Samtidigt ökar behovet att lyckas med förändring. Både organisationer och marknader blir allt mer komplexa och rörliga. Är det verktygen och arbetsprocesserna i Change Management som är problemet? Eller är det tankarna om förändring som är för enkelspåriga? Inlägget “Change Management Needs […]

 • Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

  Konkurrenskraft stärks av en välutvecklad kommunikationsprocess

  Konkurrenskraft är centralt för alla organisationer. Frågan är hur den ska stärkas. En viktig del är företagets kommunikationsprocess. Att kommunikation och samarbete fungerar är något som ofta tas för givet eller inte anses som påverkbara. Det stämmer inte. Möjligheter finns. God kondition bygger på kontinuerlig träning För att uppnå god […]

 • Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

  Kraftfullt ledarskap har fokus på organisatoriska förutsättningar

  Att driva verksamhet idag präglas av komplexitet och oförutsägbarhet. Att styra människors beteenden i en organisation på t ex 200 personer är omöjligt (och inte heller önskvärt). Ledningen har ingen långsiktig kontroll på medarbetarnas beteenden. Visst finns det många som försöker skapa hårdare beteendestyrning, men min erfarenhet säger mig att […]

 • Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

  Ledarskap – kärt barn har många namn och en flora av varumärken

  Ledarskap är ett ämne där ”nya” modeller dyker upp med regelbundenhet . Kärt barn har många namn. Industrin som tar fram dessa metoder präglas av mode och varumärkestänkande. Här är en lista efter googling: Värdebaserat ledarskap, UL – utvecklande ledarskap, transformellt ledarskap, transformativt ledarskap, Nivå 5 ledarskap, kvinnligt ledarskap, genusmedvetet ledarskap, […]

 • Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

  Ledningsgrupper sväller ofta – håll ner dem till 5-7 personer

   Ledningsgrupper tenderar att svälla med tiden då många känner sig kallade att vara medlemmar och lobbar hårt för det. Ibland kan det också vara en slags belöning eller politiskt fråga som gör att gruppen blir större. Andra gånger finns det så många kompetenta personer som chefen för ledningsgruppen vill ha […]

 • ”Inget finns efter Lean” säger Jeffrey Liker på Change Management Forum

  ”Inget finns efter Lean” säger Jeffrey Liker på Change Management Forum

  Jeffrey Liker, författare till sju böcker om Toyota Production System, TPS – kallat Lean i västvärlden, gästade Change Management Forum i ett soligt Stockholm 27-28 maj (2013). Personligen är jag ingen expert på Lean-modellen. Däremot är jag vältränad i att identifiera mönster i olika modeller, metoder, organisationer och människor och […]

 • Video: Vad är Change Management?

  Video: Vad är Change Management?

  En konsult, Gavin Wedell, har gjort en inspirerande, snygg och informativ video som ger en kort introduktion till ”Change Management”. Förändringsledning är ett stort fält och det finns många tankar, modeller och perspektiv. Dessa dryga 3 minuter är värda sin tid. Det som många organisationer gravt underskattar, är krafterna i […]

 • Nytt test – hur motståndskraftig är organisationen mot kriser?

  Nytt test – hur motståndskraftig är organisationen mot kriser?

  Kriser uppstår ofta oväntat och kan i värsta fall ha en förödande effekt på ett företag. Några krisexempel är naturkatastrofer, tekniska avbrott, olyckor, avhopp av nyckelpersoner, stölder av företagshemligheter, drastiska marknadsförändringar eller oväntade stora kundförluster. I dagarna har en nytt online-test lanserats i av ett projekt kallat ”Resilient organisations” från […]

 •